Informace pro dlužníky

  • V případě, že jste obdrželi písemné vyrozumění nebo SMS zprávu, důkladně je pročtěte a postupujte dle instrukcí uvedených v textu. V případě potřeby či nesrovnalostí kontaktujte svého inkasního inspektora – nemáte-li na něj kontakt, použijte centrální kontakty na společnost.. K Vaší identifikaci slouží variabilní symbol Vašeho dluhu uvedený v písemné upomínce nebo SMS upomínce.
  • Pokud nemáte na úhradu celého závazku, může být s Vámi sjednáno individuální řešení prostřednictvím našeho Inspektora pohledávek (specialisty).
  • Je-li Váš dluh již uhrazen, ale my Vaši platbu neevidujeme, pošlete prosím neprodleně kopii dokladu o úhradě na mail inkaso@exca.cz nebo poštou na adresu společnosti uvedenou v sekci Kontakty, případně tento doklad předejte Vašemu inkasnímu inspektorovi.
  • Nebude-li váš dluh uhrazen v dohodnuté (stanovené) lhůtě, bude věřitel nucen přistoupit k vymáhání pohledávky soudně, což umožní následné vymáhání dluhu prostřednictvím exekutora. Soudním procesem a následným exekučním řízením se navyšuje Váš dluh o úroky z prodlení, náklady soudního a exekučního řízení.
  • Centrální infolinka 844 13 14 15
  • Centrální e-mail
  • Účet pro Vaše platby 107-5537310247/0100 (Komerční banka a.s.)

Přidat do oblíbených

Poslat
e-mailem