Informace pro dlužníky

 • Přišla Vám upomínka platby?

  V případě, že jste obdrželi písemnou upomínku nebo SMS zprávu týkající se Vašeho dluhu, důkladně je pročtěte a postupujte prosím dle instrukcí uvedených v textu. V případě potřeby či nesrovnalostí kontaktujte svého inkasního inspektora nebo centrálu společnosti. K Vaší identifikaci slouží variabilní symbol pohledávky uvedený v upomínce nebo SMS zprávě.

 • Kolik aktuálně dlužíte?

  Přesnou částku zjistíte na záložce vyhledávání pohledávky na našich webových stránkách.

 • Chcete sjednat splátkový kalendář?

  Pokud nemůžete Váš dluh uhradit jednorázově, může Vám být při splnění podmínek nabídnut individuální splátkový kalendář. Kontaktujte nás na centrálním tel. čísle, přes kontaktní formulář na tomto webu nebo přes Vašeho inkasního inspektora.

 • Dluh jste uhradili, ale my Vaši platbu neevidujeme?

  Pošlete prosím doklad o platbě na náš centrální email nebo poštou na adresu společnosti. Doklad můžete také předat Vašemu inkasnímu inspektorovi.

 • Jak pohledávky vymáháme?

  Ve vymáhání jsme důslední dle možností zákonů České republiky. Pokud s námi dlužník jedná férově, snažíme se mu vyjít vstříc. Když s námi dlužník nekomunikuje nebo se nechová čestně, bez výjimky přistupujeme k soudnímu vymáhání, které může končit exekucí. Soudním a následným exekučním řízením se razantním způsobem navyšuje Váš celkový dluh, nenechte situaci zajít tak daleko!

 • S kým mohu můj dluh řešit?

  Můžete nás kontaktovat přímo na centrálu nebo přes přiděleného inkasního inspektora, který Vás může osobně navštívit u Vás doma. Kontaktní údaje Vašeho inspektora naleznete na záložce vyhledávání pohledávky.

 • Centrální infolinka 844 13 14 15
 • Centrální e-mail
 • Účet pro Vaše platby 107-5537310247/0100 (Komerční banka a.s.)

Přidat do oblíbených

Poslat
e-mailem